Kompetencijų vadyba ir kompetencijų modelio kūrimas

Padedame organizacijoms transformuoti personalo vadybą remiantis kompetencijų vadybos (Competence Based HR Managements) principais, požiūriu ir metodologija. Kompetencijų vadyba leidžia organizacijoms siekti šių tikslų:

 • Optimizuoti personalo struktūrą taip, kad pozicijų užduotys maksimaliai atitiktų darbuotojų kompetencijas. Tai leidžia užtikrinti efektyvų resursų panaudojimą išvengiant situacijų, kai itin kompetentingi darbuotojai atlieka gerokai žemesnės kvalifikacijos reikalaujančias užduotis (įmonė permoka) ir kai svarbios užduotys skiriamos darbuotojams, kurie reikiamos kompetencijos neturi (užduotys atliekamos nekokybiškai ir tai turi tiesioginės neigiamos įtakos įmonės rezultatams).
 • Užtikrinti kokybišką talentų ugdymą ir karjerą organizacijoje taip ženkliai sumažinant darbuotojų kaitą ir padidintant jų motyvaciją bei įsitraukimą.
 • Sudaryti sąžiningą atlygio sistemą užtikrinant tiek efektyvesnį naujų žmonių pritraukimą, tiek esamų darbuotojų išlaikymą.
 • Optimizuoti atrankos procesą ir kriterijus, gerokai palengvinančius įdarbinimo sprendimų priėmimą.

Kompetencijų vadybos principai gali būti diegiami organizacijos, departamento, skyriaus ar komandos mastu.

Pagrindinės sritys:

 • Organizacijos strateginių tikslų, vizijos, misijos ir vertybių auditas.
 • Organizacijos procesų ir veiklos rodiklių auditas ir optimizavimas.
 • Organizacijos struktūros auditas ir optimizavimas.
 • Organizacijos pozicijų aprašymas.
 • Kompetencijų bibliotekos ir modelio sudarymas.
 • Kompetencijų vertinimo metodai ir jų adaptavimas pagal organizacijos struktūrą ir vertinimo tikslus.
 • Tyrimai organizacijose (įsitraukimo, klimato, 360 grįžtamojo ryšio ir kiti.)
 • Darbuotojų paieškos, atrankos ir įvedimo strategijos ir metodologija.
 • Atlygio sistemos auditas ir optimizavimas.
 • Efektyvus darbuotojų ugdymas ir talentų vadyba.

Kiekviena tema yra paremta kompetencijų vadybos principais ir metodais.

Metodai

Seminaras.

Paruošiama programa, kurią sudaro teoriniai modeliai ir praktinės užduotys, skiriama laiko realių situacijų analizei, diskusijai, sprendimų dalyviams aktualiose situacijose paieškai. Toks ugdymas suteikia dalyviams daugiau žinių ir padeda priimti kokybiškesnius sprendimus personalo vadybos situacijose.

Seminaras tinkamas, kai dalyviai nori praplėsti žinias ir požiūrį, turėti daugiau sprendimo variantų nagrinėjamos temos situacijose. Taip pat, kai dalyviai turi patirties, tačiau ji įgyta iš savarankiškos praktikos be specifinių žinių.

Darbo sesija.

Konkrečios kompanijos problemos sprendimo ar užduoties įgyvendinimo sesija pasitelkiant į pagalbą moderatorių, padedantį užtikrinti efektyvų komandos darbą ir optimalų laiko panaudojimą. Darbo sesijos galimos tokiomis temomis, kaip: kompetencijų modelio kūrimas konkrečiai pozicijai, personalo struktūros bei funkcijų auditas, kompetencijų vertinimo metodų kūrimas, komandos darbo optimizavimas (tikslai, užduotys, funkcijos, procesai, rodikliai ir pan.), turinčios aiškų siekiamą rezultatą.

Darbo sesijų metodika tinkamiausia tada, kai aiškus galutinis siekiamas rezultatas, dalyviai turi patirties nagrinėjamoje srityje, tačiau gali trūkti platesnių nagrinėjamos temos žinių ar metodikų, kaip norimo tikslo pasiekti efektyviausiai.

Konsultacinis palaikymas.

Tai reguliarus konsultanto darbas kompanijoje padedant įgyvendinti numatytus tikslus – darbo sesijos su vadovybe, situacijos analizė (personalo struktūros, atlygio sistemos, darbuotojų kompetencijų ir pan.), rekomendacijų teikimas, pagalba komandoms įgyvendinat pokyčius, progreso rodiklių nustatymas ir stebėjimas.


Įdomu kompetencijų vadybos principus ir metodus aptarti plačiau? Susisiekite:

Aušra Zabielaitė
Darbuotojų kompetencijų vertinimo ir ugdymo projektų vadovė

Mob. tel.: +370 615 87686
El. p.: ausra@lyderystesakademija.lt