Personalo vadybos tyrimai

Akivaizdu, kad tobulinti galime tai, ką galime išmatuoti. Personalo vadybos tyrimai, tokie, kaip įsitraukimo, komandos klimato ir panašūs leidžia vadovams nuolat suvokti, kaip žmonės jaučiasi organizacijoje, identifikuoti galimas problemų priežastis ir priimti kokybiškesnius sprendimus darbuotojų efektyvumui, įsitraukimui ir rezultatyvumui didinti.

Tyrimai gali būti atliekami tiek organizacijos, tiek konkrečios komandos mastu.

Įrankiai ir metodai:

Įsitraukimo klausimynas apima dviejų įsitraukimo dimensijų – įsipareigojimo bei suderinamumo – tyrimą. Taip pat tiriame po tris kiekvieną dimensiją lemiančius veiksnius, kad įvertintume ne tik įsitraukimo lygį, bet ir jį nulemiančias priežastis. Tiksliai suvokdami įsitraukimą lemiančių veiksnių lygį, vadovai gali imtis tikslingų veiksmų darbuotojų įsitraukimui stiprinti.

ĮSIPAREIGOJIMO (COMMITMENT) dimensija vertina momentinį įsitraukimą ir apima tiesioginę darbo aplinką. Šią dimensiją lemiantys veiksniai:

 • Tiesioginio vadovo įtaka. Pasitikėjimas ir pagarba, palaikymas ir pripažinimas, aiškūs lūkesčiai, grįžtamasis ryšys, užduočių pobūdis ir galimybė panaudoti turimas kompetencijas.
 • Komandinė dvasia. Komandos palaikymas ir atsakomybių suvokimas, dalinimasis informacija bei atsižvelgimas į skirtingas nuomones, komandinis darbas ir bendradarbiavimas.
 • Asmens ir pozicijos atitikimas. Darbuotojo tikslų, atsakomybių ir užduočių aiškumas, užduočių pobūdis svarbos ir sudėtingumo prasme, galimybės augti ir mokytis.

SUDERINAMUMO (ALIGNMENT) dimensija apima organizacinę aplinką ir kultūrą. Šią dimensiją lemiantys veiksniai:

 • Organizacinė kultūra. Vertybių suderinamumas, vizija, tikslai ir pasiekimai, atvira komunikacija ir bendradarbiavimas, aukšti elgesio ir kokybės standartai.
 • Įgalinimas. Iniciatyvos skatinimas ir pripažinimas, informacijos pasiekiamumas ir resursai, autonomija, atsakomybių ir sprendimų priėmimo ribų aiškumas.
 • Asmens ir organizacijos atitikimas. Tikėjimas ir pasitikėjimas ateitimi, priklausomumo jausmas, asmeninio ir profesinio gyvenimo balansas.

Klausimyną sudaro 66 teiginiai ir užpildyti jį trunka iki 10 min.

Komandos efektyvumo tyrimas.

Tai tyrimas, skirtas identifikuoti komandos efektyvumą lemiančių veiksnių lygį:

 1. Kontekstas apima organizacijos kultūrą, struktūrą, vidinės komunikacijos aiškumą bei kitus organizacinius veiksnius.
 2. Komandos sudėties veiksnys apima tinkamą komandos dydį, profesines komandos narių kompetencijas ir norą dirbti komandoje.
 3. Darbo komandoje kompetencijos apima gebėjimą formuluoti aiškius ir išmatuojamus tikslus, pasiskirstyti užduotis, priimti kokybiškus sprendimus, aiškią atskaitomybę, efektyvius susirinkimus, pasitikėjimo lygį, atvirą komunikaciją, konfliktų valdymą, pagarbą ir palaikymą, inovacijas ir norą keistis.
 4. Pokyčių valdymas – komandos noras ir gebėjimas mokytis bei keistis atsižvelgiant į verslo aplinkos pokyčius.
 5. Lyderystė komandoje – kiek kokybiškai komandos lyderis atlieka savo funkcijas bei valdo 4 aukščiau aprašytus veiksnius.

Šis klausimynas skirtas tirti komandoms, tačiau gali būti adaptuojamas ir visai organizacijai.

Specifiniai klausimynai.

Pagal jūsų organizacijos poreikį ir tyrimų tikslus galime sukurti ar adaptuoti bet kurį klausimyną, kad reguliariai rinktumėte kokybišką grįžtamąjį ryšį iš kompanijos darbuotojų. Kartu su partneriais sukūrėme personalo vadybos tyrimų IT platformą, kad galėtumėte patogiai naudotis tiek standartiniais, tiek adaptuotais klausimynais bei automatiškai gauti išsamias rezultatų ataskaitas.


Jei jus domina galimybė įtraukti personalo vadybos tyrimus į savo organizacijos kultūrą ir sprendimų priėmimą, susisiekite ir susitarkite dėl išsamesnio pokalbio:

Aušra Zabielaitė
Darbuotojų kompetencijų vertinimo ir ugdymo projektų vadovė

Mob. tel.: +370 615 87686
El. p.: ausra@lyderystesakademija.lt