Kompetencijų vertinimas

Padedame organizacijoms kokybiškai įvertinti darbuotojų kompetencijas ir priimti kokybiškesnius vadybos ir darbuotojų karjeros sprendimus. Kompetencijų vertinimas vertingas:

 • Siekiant atrankos metu pasirinkti tinkamiausią kandidatą atsižvelgiant į organizacijos kultūrą, darbo sąlygas, tiesioginio vadovo lūkesčius ir kompetenciją, karjeros galimybes ir pan.
 • Planuojant esamų darbuotojų karjerą ar atsakomybių pasikeitimą. Taip pat, siekiant užtikrinti kokybišką talentų vadybą organizacijoje numatant pozicijų pakeičiamumą.
 • Siekiant sukurti tinkamą ugdymo strategiją – numatyti ugdymo kryptis ir metodus, vertinti ugdymo efektyvumą.
 • Efektyvesnei vadybai. Tiesioginiam vadovui verta suvokti, ko konkrečiai iš savo pavaldinių jis gali tikėtis, ir ko – ne, koks vadovavimo stilius kiekvienam pavaldiniui efektyviausias, kokias užduotis ir atsakomybes tikslinga konkrečiam darbuotojui deleguoti, kaip ugdyti ir pan.
 • Efektyvesniam komandos darbui (ypač vertinga bendradarbiaujančioms ir kartu sprendimus priimančioms vadovų komandoms) – suvokdami savo bei kitų stiprybes ir skirtumus, komandos nariai gali efektyviau pasiskirstyti atsakomybes, kokybiškiau komunikuoti, spręsti konfliktines situacijas, priimti bendrus sprendimus ir bendradarbiauti.

Kompetencijų vertinimo metodai ir įrankiai

HILL Kompetencijų analizė (HCA – HILL Competence Analysis) (online).

HILL kompetencijų analizę sudaro 6 moduliai, kuriuos galima naudoti tiek kartu, tiek atskirai, atsižvelgiant į norimas įvertinti kompetencijas. Klausimynai pildomi internetu.

 1. Asmenybės bruožų tyrimas – vienas patikimiausių ir išsamiausių metodų rinkoje, vystomas ir naudojamas pasaulyje jau daugiau, nei 40 metų.
 2. Bendrieji gebėjimai – loginis mąstymas ir gebėjimas tiksliai atlikti užduotis esant įtemptoms darbo sąlygoms.
 3. Profesiniai interesai – kokia pozicija, darbo sritis, darbo sąlygos, užduotys, organizacijos kultūra ir kitos pozicijos charakteristikos yra priimtinos darbuotojui. Kai darbo sąlygos atitinka darbuotojo lūkesčius, paprasčiau padidinti produktyvumą, įsitraukimą ir motyvaciją.
 4. Vadovavimo stiliaus klausimynas leidžia identifikuoti vadybos žinias ir patirtį – prioritetus sprendžiant vadybines situacijas, naudojamas vadybos technikas, darbo su žmonėmis metodus ir kitas vadybos charakteristikas.
 5. Pardavimo stiliaus klausimynas padeda identifikuoti pardavimo specialistų stilių (agresyvus, konsultacinis, klasikinis) apskritai ir keturiuose pardavimo proceso etapuose.
 6. Efektyvumo ir koncentracijos modulis tiria atliekamų užduočių kiekybės ir kokybės santykį.

360 vadybos kompetencijų grįžtamojo ryšio tyrimas (online).

360 vadybos kompetencijų grįžtamojo ryšio tyrimą sudaro 48 teiginiai, kuriais vertinamos 6 kompetencijos:

 1. Pasiekimai (orientacija į rezultatus; realistiškas požiūris; atkaklumas; sprendimų priėmimas).
 2. Verslumas (strateginiai tikslai ir vizija; kokybė ir meistriškumas; analitinis mąstymas; organizacijos įvaizdis).
 3. Tarpasmeniniai gebėjimai (efektyvi komunikacija, konfliktų sprendimas, santykiai, asmeninis įtaigumas).
 4. Vadyba (planavimas ir organizavimas, motyvavimas, disciplina, atskaitomybė).
 5. Lyderystė (pokyčių skatinimas, plėtra ir ugdymas, įsipareigojimas, įkvėpimas).
 6. Komandinis darbas ir bendradarbiavimas (komandos formavimas, bendradarbiavimo atmosferos kūrimas, komandinė dvasia, dalinimas informacija).

Pagal poreikį sudarome klausimyną pagal jūsų kompetencijų modelį.

Kiekviena iš šių kompetencijų vertinama dviejose dimensijose – „savęs valdymas” ir „kitų valdymas”.

Vertinimo centras (gyvai).

Vertinimo centras yra, ko gero, patikimiausias metodas įvertinti darbuotojo įgūdžius bei elgesį realioje verslo aplinkoje ir komandoje. Kokybiškai parengtos užduotys sudaro atsiskleisti tiek komandos stiprybėms, tiek numatyti ugdymo kryptis.

Standartinis Vertinimo Centras (Assessment Centre)
 • Sudaromas kompetencijų modelis, kuriuo remiantis atliekamas vertinimas.
 • Parenkamos užduotys, leidžiančios išmatuoti reikalingas kompetencijas.
 • 6 – 8 dalyviai (tos pačios pozicijos) atliekantys bendras užduotis.
 • Trukmė: 4 – 12 ak. val.
 • Konkurencinė atmosfera.
 • Mažiausiai 2 ekspertai stebi grupės elgesį ir vertina, kiek reikalingos kompetencijos pasireiškia realiose situacijose.
 • Gali būti įgyvendinamas individualus vertinimo centras– vienam tiriamajam.
Apskritojo Stalo Vertinimo Centras (Round Table)
 • Sudaromas kompetencijų modelis, kuriuo remiantis atliekamas vertinimas.
 • Parenkamos užduotys, leidžiančios išmatuoti reikalingas kompetencijas ir grupės procesus.
 • 6 – 8 dalyviai – gali būti skyrius ar komanda, vadovai ir pavaldiniai.
 • Trukmė: 8 – 16 ak. val.
 • Palaikanti atmosfera.
 • Mažiausiai 2 ekspertai stebi grupės elgesį ir vertina komandos efektyvumą bei individualias dalyvių kompetencijas.

Jei jums įdomu, kaip ir kokius kompetencijų vertinimo metodus tikslinga naudoti jūsų organizacijoje, susisiekite:

Aušra Zabielaitė
Darbuotojų kompetencijų vertinimo ir ugdymo projektų vadovė

Mob. tel.: +370 615 87686
El. p.: ausra@lyderystesakademija.lt