Personalo vadovams ir specialistams

Į ugdymą žiūrime kaip į kompleksinį procesą, nulemiantį ilgalaikius teigiamus pokyčius ugdymo programos dalyvių elgesyje ir rezultatuose. Tikime, kad žmogaus elgesį nulemia 5 kertiniai elementai: turimos žinios, įgūdžiai, asmeninės savybės, motyvacija ir požiūris (įsitikinimai, nuostatos ir vertybės). Būtent todėl, siekiant realių pokyčių, ypač svarbu identifikuoti vieną ar kitą elgesį lemiančias priežastis ir parinkti tinkamus ugdymo metodus. Taip pat tikime, kad kokybiškai tobulinti galime tai, ką galime išmatuoti, tad ugdymo programos gali būti rengiamos ir siejamos su objektyviu kompetencijų bei rezultatų vertinimu prieš ir po programos.

Vedame seminarus ir darbo sesijas šiomis personalo vadybos temomis:

> Kompetencijų modelio kūrimas ir diegimas organizacijoje.
> Personalo struktūros ir funkcijų optimizavimas.
> Kompetencijų vertinimo metodai ir jų adaptavimas pagal organizacijos struktūrą.
> Darbuotojų paieška, atranka ir įvedimas nuo A iki Z.
> Atlygio ir motyvacinės sistemos kūrimas.
> Efektyvus darbuotojų ugdymas nuo ugdymo poreikio nustatymo iki ugdymo efektyvumo įvertinimo.

 

Ugdymo metodai

Seminaras.

Paruošiama programa, kurią sudaro teoriniai modeliai ir praktinės užduotys, skiriama laiko realių situacijų analizei, diskusijai, sprendimų dalyviams aktualiose situacijose paieškai. Toks ugdymas suteikia dalyviams daugiau pasirinkimo variantų ir padeda priimti kokybiškesnius sprendimus personalo vadybos situacijose.

Seminaras tinkamas, kai dalyviai nori praplėsti žinias ir požiūrį, turėti daugiau sprendimo variantų nagrinėjamos temos situacijose. Taip pat, kai dalyviai turi patirties, tačiau ji įgyta iš savarankiškos praktikos be specifinių žinių.

Įgūdžių treniruotės.

Išskirtinai praktinės sesijos skirtos tam tikrų įgūdžių formavimui, pavyzdžiui, grįžtamojo ryšio pokalbis, delegavimo pokalbis, ugdomasis pokalbis ir pan.

Įgūdžių treniruotės tinkamos tada, kai dalyviai turi žinių ir šiek tiek patirties ar kontekstą kuriame gali iškart pritaikyti naujus įgūdžius.

Ugdymo centras.

Mokymasis išskirtinai per patirtį. Sesijos dalyviai bendrai ar grupėmis atlieka kompleksines užduotis, parinktas pagal norimas vystyti kompetencijas. Atlikus užduotį aptariamas rezultatas, darbo metodai, bendradarbiavimo efektyvumas, sprendimų priėmimo procesas, komunikacija ir kiti elementai. Dalyviai patys identifikuoja svarbiausias įžvalgas bei pamokas iš turėtos patirties. Teorijos pateikiama tiek, kiek prireikia kokybiškai diskusijai.

Ugdymo centras tinkamiausias tada, kai dalyviai turi žinių ir patirties, tačiau nori efektyviau jas panaudoti su konkrečia komanda ir sustiprinti įgūdžius.

Darbo sesija.

Konkrečios kompanijos problemos sprendimo ar užduoties įgyvendinimo sesija pasitelkiant į pagalbą moderatorių, padedantį užtikrinti efektyvų komandos darbą ir optimalų laiko panaudojimą. Darbo sesijos galimos tokiomis temomis, kaip: kompetencijų modelio kūrimas konkrečiai pozicijai, personalo struktūros bei funkcijų auditas, kompetencijų vertinimo metodų kūrimas, komandos darbo optimizavimas (tikslai, užduotys, funkcijos, procesai, rodikliai ir pan.), turinčios aiškų siekiamą rezultatą.

Darbo sesijų metodika tinkamiausia tada, kai aiškus galutinis siekiamas rezultatas, dalyviai turi patirties nagrinėjamoje srityje, tačiau gali trūkti platesnių nagrinėjamos temos žinių ar metodikų, kaip norimo tikslo pasiekti efektyviausiai.

Komandos koučingas.

Koučingo metodai padeda komandai rasti kokybiškesnių bendrų sprendimų egzistuojančioms problemos spręsti, tinkamai suformuluoti bendrus tikslus ir išgryninti metodus jiems pasiekti, geriau įsiklausyti ir išgirsti vieniems kitus bei įgalina veikti – imtis konkrečių veiksmų tikslų įgyvendinimo link.

Koučingas tinkamas tada, kai aiški problema ar darbo kryptis, tik dar ne visiškai aiškus galutinis siekiamas rezultatas. Dalyviai taip pat turėtų turėti žinių ir patirties nagrinėjamoje temoje.


Jei jus domina galimybė aptarti vadovų ugdymo programą jūsų kompanijos personalo vadovams ir specialistams, susisiekite:

Aušra Zabielaitė
Darbuotojų kompetencijų vertinimo ir ugdymo projektų vadovė

Mob. tel.: +370 615 87686
El. p.: ausra@hill-management.eu