Vadybos meistriškumo akademija

2024 m. rugsėjis – lapkritis | XII grupė (ONLINE)

Tęstinė vadybos kompetencijų vystymo programa

„Vadybos meistriškumo akademija“ – tai tęstinė vadybos kompetencijų vystymo programa, apimanti svarbiausius elgesio modelius ir įgūdžius, būtinus kokybiškai žmonių vadybai. Programa paremta  „Leadership pipeline“ (Ram Charan, Steve Drotter, Jim Noel; 2001 m.) lyderių ugdymo modeliu, apimančiu svarbiausius vadovo įgūdžius, laiko skyrimo prioritetus ir kertines nuostatas, kuriomis verta vadovautis siekiant aukščiausio meistriškumo.

Programą sudaro 7 darbo sesijos po 4 ak. val. ir darbas tarp jų, žingsnis po žingsnio vystant vieną kompetenciją po kitos. Maždaug 70% sesijų laiko sudarys praktika – įgūdžių formavimas, situacijų sprendimas ir analizė, sprendimų pristatymas ir aptarimas.

Pagrindinis dėmesys šioje programoje skiriamas savęs kaip vadovo suvokimui, kertinėms vadybos nuostatoms bei prioritetams, vadybos pokalbiams individualiai ir su komanda. Programa įgyvendinama nuotoliniu būdu. Teorinė sesijų dalis bus įrašoma ir dalyviai turės prieigą prie įrašų programos metu ir dar 3 mėnesius programai pasibaigus.

Sesijų grafikas

1 sesija: 2024.09.26 (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val.
Asmeninė lyderystė: kaip išlaikyti autentiškumą, profesionalumą ir vidinį balansą vadovaujant kitiems.

2 sesija: 2024.10.03 (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val.
Prioritetų nustatymas sau ir kitiems bei laiko planavimo įgūdžiai vadyboje.

3 sesija: 2024.10.17 (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val.
Delegavimo pokalbių vedimo praktika.

4 sesija: 2024.10.24 (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val.
Grįžtamojo ryšio pokalbių vedimo praktika.

5 sesija: 2024.11.07 (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val.
Kokybiškas kompetencijų vertinimas, žmonių pasirinkimas ir efektyvus ugdymas.

6 sesija: 2024.11.14 (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val.
Situacinių pokalbių su grupe (susirinkimų) vedimo praktika ir dalyvių situacijų analizė.

7 sesija: 2024.11.21 (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val.
Motyvacija darbe nuo A iki Z – kaip kurti ir išlaikyti darbo aplinką, užtikrinančią aukštą komandos motyvacijos ir įsitraukimo lygį.

* Sesijos bus įrašomos. Sesijų (teorinės dalies) vaizdo įrašus tik dalyviai galės peržiūrėti visos programos metu ir dar 3 mėnesius programai pasibaigus.

Darbo sesijų temos plačiau


2024 m. rugsėjo 26 d. (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val.

Asmeninė lyderystė: kaip išlaikyti autentiškumą, profesionalumą ir vidinį balansą vadovaujant kitiems.

 • Ką reiškia būti vadovu(-e): už ką esu atsakingas(-a), ir už ką – ne? Ką darau kaip vadovas(-ė) ir ko – ne?
 • Iš ko suprantu, kad esu geras(-a) / prastas(-a) vadovas(-ė)?
 • Ką man reiškia „tapti geresniu vadovu(-e)”?
 • Kokios konkrečiai kompetencijos ir įgūdžiai nulemia sėkmę vadyboje?
 • Kokios asmeninės charakteristikos (asmenybės bruožai, nuostatos, gebėjimai) padeda man būti geresniu(-e) vadovu(-e) savo komandai ir organizacijai?
 • Kokiems principams savo darbe niekada nenusižengčiau ir netoleruočiau kitų nusižengimo?

 2024 m. spalio 03 d. (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val.

Prioritetų nustatymas sau ir kitiems bei laiko planavimo įgūdžiai vadyboje.

 • Kaip užtikrinti, kad visi komandos nariai tinkamai suprastų tiek bendrus, tiek individualius tikslus?
 • Kurios užduotys yra svarbiausios atlikti dabar?
 • Pagal kokius konkrečiai kriterijus prioretizuoti užduotis pagal svarbą?
 • Pagal kokius konkrečiai kriterijus prioretizuoti užduotis pagal skubą?
 • Kaip nuspręsti, kurias užduotis turėčiau atlikti pats(-i), o kurias deleguoti?
 • Kaip konkrečiai nuspręsti kam ir kokias užduotis verta deleguoti?

 
2024 spalio 17 d. (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val.

Delegavimo pokalbių vedimo praktika.


 
2024 spalio 24 d. (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val. 

Grįžtamojo ryšio pokalbių vedimo praktika.


 
2024 lapkričio 07 d. (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val. 

Kokybiškas kompetencijų vertinimas, žmonių pasirinkimas ir efektyvus ugdymas.

 • Į kurias charakteristikas svarbiausia atsižvelgti renkantis žmones į savo komandą?
 • Kaip objektyviai nuspręsti, kuriuos žmones kuriomis kryptimis verta ugdyti?
 • Kaip nuspręsti, kurie ugdymo metodai yra tinkamiausi įvairiose situacijose?
 • Kaip išmatuoti ugdymo(si) efektyvumą ir progresą?
 • Kokia vadovo arba išorinė pagalba mokymosi efektyvumą gali padidinti net 4 kartus?
 • Kaip konkrečiai nuspręsti kam ir kokias užduotis verta deleguoti?

 2024 lapkričio 14 d. (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val. 

Situacinių pokalbių su grupe (susirinkimų) vedimo praktika.

 • Tikslų, rodiklių bei užduočių aptarimas.
 • Sudėtingų darbo (prastėjantys rezultatai, praleisti terminai, išeinantys darbuotojai) situacijų aptarimas.
 • Konfliktinių / probleminių situacijų sprendimas.
 • Kitos situacijos.

 
2024 lapkričio 21 d. (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val. 

Motyvacija darbe nuo A iki Z – kaip kurti ir išlaikyti darbo aplinką, užtikrinančią aukštą komandos motyvacijos ir įsitraukimo lygį.

 • Kaip mūsų motyvaciją veikia atlygio sistema?
 • Kiek motyvacijos lygį gali įtakoti vadovas bei organizacija ir kiek priklauso nuo kiekvieno žmogaus individualiai.
 • Kokius dominuojančius motyvuojančius veiksnius lemia mūsų asmenybė?
 • Kokie yra pagrindiniai vadovo įrankiai ir veiksmai, leidžiantis sustiprinti darbuotojų įsitraukimą ir motyvaciją?
 • Kaip A. Maslow, F. Herzberg, V. Vroom, ir kitų motyvacijos teorijų įžvalgas efektyviai pritaikyti kasdienėje vadybos praktikoje?.


Kainodara:

 • 7 darbo sesijos po 4 ak. val. nuotoliniu būdu.
 • Galimybė peržiūrėti teorinės sesijų dalies įrašus visos programos metu ir 3 mėnesius pasibaigus programai.
 • Kiekvienos sesijos skaidrės ir papildomi dokumentai.
 • Rekomenduojamos literatūros, straipsnių, papildomo turinio sąrašas.
 • Programos baigimo pažymėjimas.
 • 7 darbo sesijos po 4 ak. val. ketvirtadieniais pagal aukščiau aprašytą grafiką.
 • Galimybė peržiūrėti sesijų įrašus visos programos metu ir 3 mėnesius pasibaigus programai.
 • Darbo knyga su sesijų medžiaga ir praktinėmis užduotimis (el. formatu).
 • Rekomenduojamos literatūros, straipsnių, papildomo turinio sąrašas.
 • Programos baigimo pažymėjimas.
 • Vadybos potencialų tyrimas HILL kompetencijų analize (asmenybės bruožų, bendrųjų gebėjimų ir vadovavimo stiliaus klausimynai). Įskaičiuota rezultatų ataskaita, rezultatų analizė raštu ir iki 1,5 val. trukmės individuali konsultacinė grįžtamojo ryšio sesija prieš pradedant programą.
 • 5 papildomos 1 val. trukmės individualios ugdymo (koučingo) sesijos dalyvio iniciatyva dalyviui svarbiems klausimams spręsti ugdymo programos metu.

Norėdami rezervuoti vietą užpildykite registracijos formą puslapio apačioje.

GARANTIJA. Taikome 100% pinigų grąžinimo garantiją – jei po pirmos sesijos nuspręsite, kad programa neatitinika jūsų lūkesčių, be papildomų klausimų grąžinsime už dalyvavimą programoje sumokėtą sumą, tad užsiregistruodami niekuo nerizikuojate.