Vadybos meistriškumo akademija

2023 m. rugsėjis – lapkritis | X grupė (ONLINE)

Tęstinė vadybos kompetencijų vystymo programa

„Vadybos meistriškumo akademija“ – tai tęstinė vadybos kompetencijų vystymo programa, apimanti svarbiausius elgesio modelius ir įgūdžius, būtinus kokybiškai žmonių vadybai. Programa paremta  „Leadership pipeline“ (Ram Charan, Steve Drotter, Jim Noel; 2001 m.) lyderių ugdymo modeliu, apimančiu svarbiausius vadovo įgūdžius, laiko skyrimo prioritetus ir kertines nuostatas, kuriomis verta vadovautis siekiant aukščiausio meistriškumo.

Programą sudaro 7 darbo sesijos po 4 ak. val. ir darbas tarp jų, žingsnis po žingsnio vystant vieną kompetenciją po kitos. Maždaug 70% sesijų laiko sudarys praktika – įgūdžių formavimas, situacijų sprendimas ir analizė, sprendimų pristatymas ir aptarimas.

Pagrindinis dėmesys šioje programoje skiriamas savęs kaip vadovo suvokimui, kertinėms vadybos nuostatoms bei prioritetams, individualiems ir grupiniams pokalbiams su komanda. Programa įgyvendinama nuotoliniu būdu. Teorinė sesijų dalis bus įrašoma ir dalyviai turės prieigą prie įrašų programos metu ir dar 3 mėnesius programai pasibaigus.

Sesijų grafikas

1 sesija
2023.09.21 (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val.
Asmeninė lyderystė: kaip išlaikyti autentiškumą, profesionalumą ir vidinį balansą vadovaujant kitiems.

2 sesija
2023.10.05 (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val.
Vadovo vaidmuo organizacijoje – paskirtis, tikslų siekimo metodai, svarbiausios kompetencijos ir laiko planavimo įgūdžiai.

3 sesija
2023.10.19 (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val.
Delegavimo pokalbių vedimo praktika.

4 sesija
2023.10.26 (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val.
Grįžtamojo ryšio pokalbių vedimo praktika.

5 sesija
2023.11.09 (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val.
Efektyvus komandos ugdymas ir ugdomųjų pokalbių vedimo praktika.

6 sesija
2023.11.16 (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val.
Pokalbių vedimo su grupe praktika (susirinkimai, pasitarimai, diskusijos, sprendimų priėmimas komandoje).

7 sesija
2023.11.30 (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val.
Motyvacija darbe nuo A iki Z – kaip kurti ir išlaikyti darbo aplinką, užtikrinančią aukštą komandos motyvacijos ir įsitraukimo lygį.

* Sesijos bus įrašomos. Sesijų (teorinės dalies) vaizdo įrašus tik dalyviai galės peržiūrėti visos programos metu ir dar 3 mėnesius programai pasibaigus.

Darbo sesijų temos plačiau


2023 m. rugsėjo 21 d. (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val.

Asmeninė lyderystė: kaip išlaikyti autentiškumą, profesionalumą ir vidinį balansą vadovaujant kitiems.

Sesija skirta dalyviams geriau suvokti savo, kaip vadovo, vaidmenį organizacijoje ir įtaką darbuotojų rezultatams, suderinti savo ir kitų (komandos, kolegų, vadovų) lūkesčius vienų kitiems. 

Tai patyriminė sesija, leidžianti dalyviams geriau suvokti save kaip vadovą (kitų asmeninių vaidmenų kontekste), santykį su pavaldiniais ir organizacija, tikslų siekimo metodus. Toks suvokimas ir adekvatūs lūkesčiai sau bei kitiems leidžia priimti sprendimus greičiau ir kokybiškiau, taip pat patirti mažiau streso, jaustis ramiau ir užtikrinčiau vadybinės situacijose.


 2023 m. spalio 05 d. (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val.

Vadovo vaidmuo organizacijoje – paskirtis, tikslų siekimo metodai, svarbiausios kompetencijos ir laiko planavimo įgūdžiai.

Sesija skirta vadovų laiko planavimo, prioritetų nusistatymo ir sprendimų priėmimo įgūdžiams stiprinti. Planuodamas vadovas nuolat priima sprendimus – atlikti užduotį pačiam ar deleguoti, kam konkrečiai deleguoti; atlikti iškart, ar galima atidėti ir pan. Nuo vadovo gebėjimo priimti šiuos sprendimus priklauso ne tik paties vadovo, bet ir jo komandos darbo kokybė.

Sesijos metu taip pat aptarsime svarbiausias vadovo atsakomybes, tikslų siekimo metodus ir kertines būtinas kompetencijas.

Praktika

 • Praktinė laiko planavimo ir sprendimų priėmimo įgūdžių vertinimo užduotis (individuali) ir aptarimas grupėje.

 
2023 spalio 19 d. (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val.

Delegavimo pokalbių vedimo praktika.

Sesija skirta delegavimo įgūdžiams stiprinti – remdamiesi kokybiško delegavimo pokalbio gairėmis ir algoritmu, dalyviai veda ir aptaria delegavimo pokalbius.

Praktika

 • Delegavimo pokalbių vedimo praktika. Pokalbių aptarimas grupėje.

 
2023 spalio 26 d. (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val. 

Grįžtamojo ryšio pokalbių vedimo praktika.

Sesija skirta grįžtamojo ryšio teikimo įgūdžiams stiprinti – remdamiesi kokybiško grįžtamojo ryšio pokalbio algoritmu, dalyviai veda ir aptaria grįžtamojo ryšio pokalbius.

Praktika

 • Neformalaus grįžtamojo ryšio teikimo algoritmas ir praktika.
 • Formalaus grįžtamojo ryšio pokalbių algoritmas ir praktika.

 
2023 lapkričio 09 d. (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val. 

Efektyvus komandos ugdymas.

Sesija skirta vadovams suteikti žinių, reikalingų priimant kokybiškus ugdymo sprendimus ir ugdymo pokalbių praktikai. Atsakysime į tokius klausimus, kaip:

 • Kaip objektyviai nuspręsti, kuriuos darbuotojus kuriomis kryptimis verta ugdyti?
 • Kaip tinkamai parinkti ugdymo metodus?
 • Kaip matuoti ugdymo efektyvumą ir progresą?
 • Kaip padėti komandai mokytis?
 • Kaip užtikrinti, maksimalią inveticijų į ugdymą grąžą?

 2023 lapkričio 16 d. (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val. 

Situacinių pokalbių su grupe (susirinkimų) vedimo praktika.

Sesija skirta situacinių pokalbių su grupe vedimo praktikai dar labiau įtvirtinant ankstesnių sesijų metu formuotus įgūdžius ir papildant juos darbo su grupe gebėjimais. Dalyviai turės galimybę pasirinkti pokalbio formatą praktikai:

 • Rodiklių, rezultatų ir tikslų aptarimo susirinkimas.
 • Krizinių situacijų sprendimo plano susirinkimas.
 • Probleminių / konfliktinių situacijų komandoje sprendimo susirinkimas.
 • Reali vadovo kasdienio darbo situacija.

Praktika:

 • Pasirinkto tipo susirinkimo vedimo praktika ir aptarimas su grupe.

 
2023 lapkričio 30 d. (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val. 

Motyvacija darbe nuo A iki Z – kaip kurti ir išlaikyti darbo aplinką, užtikrinančią aukštą komandos motyvacijos ir įsitraukimo lygį.

Sesija skirta vadovams geriau suvokti tiek vidinius žmonių elgesio motyvus, tiek išorinių veiksnių (tiesioginio vadovo, organizacijos ir kt.) įtaką motyvacijai. Taip pat padėti sukurti ir palaikyti tokią darbo aplinką, kurioje žmonės įsitraukia į komandos veiklą, su entuziazmu ir energija siekia bendrų tikslų. Pasisems praktinių įžvalgų iš mažiausiai 4 motyvacijos teorijų ir realių situacijų analizės.

Mitai, susiję su motyvacija | Motyvuojantys ir demotyvuojantys faktoriai | Išorinė ir vidinė motyvacija – pagrindinių motyvacijos teorijų praktinis pritaikymas sprendimams tiek kuriant atlygio sistemą organizacijos mastu, tiek kasdieniam vadovo darbui | Tiesioginio vadovo įtaka darbuotojų motyvacijai – kokie vadovo įgūdžiai ir veiksmai turi didžiausią poveikį | Organizacijos tradicijų ir darbo principų įtaka darbuotojų motyvacijai | Motyvuojančios darbo aplinkos kūrimas nuolat besikeičiančioje darbo rinkoje | Skirtingos kartos – ar gali tos pačios taisyklės būti tinkamos visiems?

Praktika

 • Realių situacijų aptarimas ir analizė, dalinimasis įžvalgomis.

Kainodara:

Dalyvavimas programoje

 • 7 darbo sesijos po 4 ak. val. nuotoliniu būdu.
 • Galimybė peržiūrėti teorinės sesijų dalies įrašus visos programos metu ir 3 mėnesius pasibaigus programai.
 • Kiekvienos sesijos skaidrės ir papildomi dokumentai.
 • Rekomenduojamos literatūros, straipsnių, papildomo turinio sąrašas.
 • Programos baigimo pažymėjimas.

Investicija – 597 Eur + PVM vienam dalyviui rezervuojant vietą iki liepos 31 d. imtinai; vėliau – 697 Eur + PVM.

Registruojantis dviese taikoma 5% nuolaida, trise – 7%, keturiese ir daugiau – 10 % nuolaida.

Vietą seminare galite rezervuoti be jokios rizikos – vieta programoje dalyviui rezervuojama apmokėjus 100 Eur programos kainos. Atšaukus rezervaciją likus savaitei ar daugiau iki ugdymo programos pradžios, avansas grąžinamas. Be to, taikome besąlygišką 100% pinigų grąžinimo garantiją, jei pirmoji sesija nepateisins jūsų lūkesčių ir nuspręsite programoje nebedalyvauti.

Dalyvavimas programoje PLIUS tyrimai ir individualios sesijos

 • 7 darbo sesijos po 4 ak. val. kas antrą ketvirtadienį nuotoliniu būdu.
 • Galimybė peržiūrėti sesijų įrašus visos programos metu ir 3 mėnesius pasibaigus programai.
 • Darbo knyga su sesijų medžiaga ir praktinėmis užduotimis (el. formatu).
 • Rekomenduojamos literatūros, straipsnių, papildomo turinio sąrašas.
 • Programos baigimo pažymėjimas.
 • Vadybos potencialų tyrimas HILL kompetencijų analize (asmenybės bruožų, bendrųjų gebėjimų ir vadovavimo stiliaus klausimynai). Įskaičiuota rezultatų ataskaita, rezultatų analizė raštu ir iki 1,5 val. trukmės individuali konsultacinė grįžtamojo ryšio sesija prieš pradedant programą.
 • 2 vadybos kompetencijų grįžtamojo ryšio tyrimai (3600) ir individualios sesijos mokymosi progresui įvertinti (prieš pradedant programą ir programai pasibaigus).
 • 3 papildomos 1 val. trukmės individualios ugdymo (koučingo) sesijos dalyvio iniciatyva dalyviui svarbiems klausimams spręsti ugdymo programos metu.

Investicija – 1497 Eur + PVM; rezervuojant vietą iki 2023 m. liepos 31 d. – 1197 Eur + PVM.

Registruojantis dviese taikoma 5% nuolaida, trise – 7%, keturiese ir daugiau – 10 % nuolaida.

Vieta programoje dalyviui rezervuojama apmokėjus 497 Eur + PVM programos kainos. Atlikus iki programos pradžios numatytus tyrimus ir ugdymo sesijas, ši suma nėra grąžinama. Visa suma apmokama iki ugdymo programos pradžios.

Norėdami rezervuoti vietą užpildykite registracijos formą puslapio apačioje.

Beje, taikome 100% pinigų grąžinimo garantiją – jei po pirmos sesijos nuspręsite, kad programa neatitinka jūsų lūkesčių, be papildomų klausimų grąžinsime už jūsų dalyvavimą programoje sumokėtą sumą. Tad užsiregistruodami niekuo nerizikuojate.

Ką daryti, jei užsiregistravus į programą neturiu galimybės dalyvauti vienoje ar daugiau darbo sesijų?.

 1. Visos programos metu ir dar 3 mėnesius jai pasibaigus, galėsite peržiūrėti sesijų teorinės dalies įrašus.
 2. Vietoje savęs galite deleguoti kitą žmogų dalyvauti sesijoje.


Norėdami užsiregistruoti užpildykite registracijos formą žemiau. Dėl papildomos informacijos ar galimybės adaptuoti ir įgyvendinti vidinę vadovų ugdymo programą tik jūsų kompanijos darbuotojams, susisiekite su Aušra Zabielaite (ausra@lyderystesakademija.lt | +370 615 87686).

Programos autorius ir lektorius

Tomas yra „Lyderystės ir verslo akademijos”, kuri specializuojasi vadovų ugdymo ir kompetencijų vadybos srityse, įkūrėjas ir lektorius. Taip vadovauja UAB „HILL International Baltic“, kuri Baltijos šalyse atstovauja vieną iš pirmųjų personalo konsultacinių kompanijų Europoje „HILL International“, dar 1976 m. įkurtą Vienoje ir šiuo metu sėkmingai veikiančią visame pasaulyje. HILL International jau daugybę metų dirba kompetencijų vertinimo, personalo vadybos ir organizacijų vystymo srityse. Tomas baigė ICF (International Coach Federation) patvirtintą „Baltijos koučingo centro“ programą “Leader as Coach“ ir NLPTM trenerio kursą JAV (The Society of NLP™ Licensed Master, Practitioner and provisional Trainer of Neuro-Linguistic Programming ®), taip pat sertifikuotas HILL Management vadybos konsultantas ir turi daugiau, nei 5000 valandų ugdymo sesijų ir mokymų vedimo patirties.