Vadybos meistriškumo akademija

2022 m. vasaris – gegužė | VII grupė (ONLINE)

Tęstinė vadybos kompetencijų vystymo programa

„Vadybos meistriškumo akademija“ – tai tęstinė vadybos kompetencijų vystymo programa, apimanti svarbiausius elgesio modelius ir įgūdžius, būtinus kokybiškai žmonių vadybai. Programa paremta  „Leadership pipeline“ (Ram Charan, Steve Drotter, Jim Noel; 2001 m.) lyderių ugdymo modeliu, apimančiu svarbiausius vadovo įgūdžius, laiko skyrimo prioritetus ir kertines nuostatas, kuriomis verta vadovautis siekiant aukščiausio meistriškumo.

Programą sudaro 7 darbo sesijos po 4 ak. val. ir darbas tarp jų, žingsnis po žingsnio vystant vieną kompetenciją po kitos. Maždaug 70 – 80% sesijų laiko sudarys praktika – įgūdžių formavimas, situacijų sprendimas ir analizė, sprendimų pristatymas ir aptarimas. Pasiruošimas kiekvienai sesijai užims iki 1 val. per 2 savaites.

Pagrindinis dėmesys šioje programoje skiriamas individualiems ir grupiniams pokalbiams su komanda.

Maksimalus dalyvių skaičius programoje – 14.

Sesijų grafikas

1 sesija
2022.02.10 (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val.
Asmeninė lyderystė: kaip išlaikyti autentiškumą, profesionalumą ir vidinį balansą vadovaujant kitiems.

2 sesija
2022.02.24 (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val.
Vadovo vaidmuo organizacijoje – paskirtis, tikslų siekimo metodai, svarbiausios kompetencijos ir laiko planavimo įgūdžiai.

3 sesija
2022.03.10 (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val.
Delegavimo pokalbių vedimo praktika.

4 sesija
2022.03.24 (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val.
Grįžtamojo ryšio pokalbių vedimo praktika.

5 sesija
2022.04.07 (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val.
Efektyvus komandos ugdymas ir ugdomųjų pokalbių vedimo praktika.

6 sesija
2022.04.21 (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val.
Pokalbių vedimo su grupe praktika (susirinkimai, pasitarimai, diskusijos, sprendimų priėmimas komandoje).

7 sesija
2022.05.05 (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val.
Motyvacija darbe nuo A iki Z – kaip kurti ir išlaikyti darbo aplinką, užtikrinančią aukštą komandos motyvacijos ir įsitraukimo lygį.

* Sesijos bus įrašomos. Sesijų vaizdo įrašus tik dalyviai galės peržiūrėti visos programos metu ir dar 3 mėnesius programai pasibaigus.

Darbo sesijų temos plačiau


2022 m. vasario 10 d. (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val.

Asmeninė lyderystė: kaip išlaikyti autentiškumą, profesionalumą ir vidinį balansą vadovaujant kitiems.

Sesija skirta dalyviams geriau suvokti savo, kaip vadovo, vaidmenį organizacijoje ir įtaką darbuotojų rezultatams, suderinti savo ir kitų (komandos, kolegų, vadovų) lūkesčius vienų kitiems. Taip pat identifikuoti ir suvokti savo asmeninius siekius, kertines nuostatas ir vertybes, darbo principus. 

Tai patyriminė sesija, leidžianti dalyviams geriau suvokti save kaip vadovą (kitų asmeninių vaidmenų kontekste), santykį su pavaldiniais ir organizacija, tikslų siekimo metodus. Toks suvokimas ir adekvatūs lūkesčiai sau bei kitiems leidžia priimti sprendimus greičiau ir kokybiškiau, taip pat patirti mažiau streso, jaustis ramiau ir užtikrinčiau vadybinės situacijose.

Praktika:

 • Ameninio etikos kodekso sudarymas.
 • Komandos paskirties (misijos) ir etikos kodekso (vertybių) formulavimas kartu su komanda.

 2022 m. vasario 24 d. (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val.

Vadovo vaidmuo organizacijoje – paskirtis, tikslų siekimo metodai, svarbiausios kompetencijos ir laiko planavimo įgūdžiai.

Sesija skirta vadovų laiko planavimo, prioritetų nusistatymo ir sprendimų priėmimo įgūdžiams stiprinti. Planuodamas vadovas nuolat priima sprendimus – atlikti užduotį pačiam ar deleguoti, kam konkrečiai deleguoti; atlikti iškart, ar galima atidėti ir pan. Nuo vadovo gebėjimo priimti šiuos sprendimus priklauso ne tik paties vadovo, bet ir jo komandos darbo kokybė.

Sesijos metu taip pat aptarsime svarbiausias vadovo atsakomybes, tikslų siekimo metodus ir kertines būtinas kompetencijas.

Praktika

 • Praktinė laiko planavimo ir sprendimų priėmimo įgūdžių vertinimo užduotis (individuali) ir aptarimas grupėje.
 • Asmeninių užduočių prioritetų nusistatymas ir planavimas.

 
2022 kovo 10 d. (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val.

Delegavimo pokalbių vedimo praktika.

Sesija skirta delegavimo įgūdžiams stiprinti – remdamiesi kokybiško delegavimo pokalbio gairėmis ir algoritmu, dalyviai veda ir aptaria delegavimo pokalbius.

Praktika

 • Dalegavimo pokalbių vedimo praktika. Pokalbių aptarimas grupėje.

 
2022 kovo 24 d. (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val. 

Grįžtamojo ryšio pokalbių vedimo praktika.

Sesija skirta grįžtamojo ryšio teikimo įgūdžiams stiprinti – remdamiesi kokybiško grįžtamojo ryšio pokalbio algoritmu, dalyviai veda ir aptaria grįžtamojo ryšio pokalbius.

Praktika

 • Neformalaus grįžtamojo ryšio teikimo algoritmas ir praktika.
 • Formalaus grįžtamojo ryšio pokalbių algoritmas ir praktika.

 
2022 balandžio 07 d. (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val. 

Efektyvus komandos ugdymas ir ugdomųjų pokalbių vedimo praktika.

Sesija skirta vadovams suteikti žinių, reikalingų priimant kokybiškus ugdymo sprendimus ir ugdymo pokalbių praktikai. Atsakysime į tokius klausimus, kaip:

 • Kaip objektyviai nuspręsti, kuriuos darbuotojus kuriomis kryptimis verta ugdyti?
 • Kaip tinkamai parinkti ugdymo metodus?
 • Kaip matuoti ugdymo efektyvumą ir progresą?
 • Kaip padėti komandai mokytis?
 • Kaip užtikrinti, maksimalią inveticijų į ugdymą grąžą?

Praktika:

 • Ugdymo pokalbių vedimo praktika.

 
2022 balandžio 21 d. (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val. 

Situacinių pokalbių su grupe (susirinkimų) vedimo praktika.

Sesija skirta situacinių pokalbių su grupe vedimo praktikai dar labiau įtvirtinant ankstesnių sesijų metu formuotus įgūdžius ir papildant juos darbo su grupe gebėjimais. Dalyviai turės galimybę pasirinkti pokalbio formatą praktikai:

 • Rodiklių, rezultatų ir tikslų aptarimo susirinkimas.
 • Krizinių situacijų sprendimo plano susirinkimas.
 • Probleminių / konfliktinių situacijų komandoje sprendimo susirinkimas.
 • Reali vadovo kasdienio darbo situacija.

Praktika:

 • Pasirinkto tipo susirinkimo vedimo praktika ir aptarimas su grupe.

 
2022 gegužės 05 d. (ketvirtadienis) 13.00 – 16.50 val. 

Motyvacija darbe nuo A iki Z – kaip kurti ir išlaikyti darbo aplinką, užtikrinančią aukštą komandos motyvacijos ir įsitraukimo lygį.

Sesija skirta vadovams geriau suvokti tiek vidinius žmonių elgesio motyvus, tiek išorinių veiksnių (tiesioginio vadovo, organizacijos ir kt.) įtaką motyvacijai. Taip pat padėti sukurti ir palaikyti tokią darbo aplinką, kurioje žmonės įsitraukia į komandos veiklą, su entuziazmu ir energija siekia bendrų tikslų. Pasisems praktinių įžvalgų iš mažiausiai 4 motyvacijos teorijų ir realių situacijų analizės.

Mitai, susiję su motyvacija | Motyvuojantys ir demotyvuojantys faktoriai | Išorinė ir vidinė motyvacija – pagrindinių motyvacijos teorijų praktinis pritaikymas sprendimams tiek kuriant atlygio sistemą organizacijos mastu, tiek kasdieniam vadovo darbui | Tiesioginio vadovo įtaka darbuotojų motyvacijai – kokie vadovo įgūdžiai ir veiksmai turi didžiausią poveikį | Organizacijos tradicijų ir darbo principų įtaka darbuotojų motyvacijai | Motyvuojančios darbo aplinkos kūrimas nuolat besikeičiančioje darbo rinkoje | Skirtingos kartos – ar gali tos pačios taisyklės būti tinkamos visiems?

Praktika

 • Realių situacijų aptarimas ir analizė, dalinimasis įžvalgomis.

Kainodara:

Dalyvavimas programoje

 • 7 darbo sesijos po 4 ak. val. nuotoliniu būdu.
 • Galimybė peržiūrėti sesijų įrašus visos programos metu ir 3 mėnesius pasibaigus programai.
 • Darbo knyga su sesijų medžiaga ir praktinėmis užduotimis (el. formatu).
 • Rekomenduojamos literatūros, straipsnių, papildomo turinio sąrašas.
 • Programos baigimo pažymėjimas.

Investicija – 697 Eur + PVM vienam dalyviui.

Ypač ankstyvos registracijos – rezervuojant vietą iki 2021 m. gruodžio 31 d. (arba kol yra vietų) – kaina:

 • Vienam dalyviui – 497 Eur + PVM.
 • Dviems dalyviams – 897 Eur + PVM.
 • Trims dalyviams – 1197 Eur + PVM.
 • Keturiems dalyviams – 1397 Eur + PVM.

Dalyvavimas programoje PLIUS tyrimai ir individualios sesijos

 • 7 darbo sesijos po 4 ak. val. kas antrą ketvirtadienį nuotoliniu būdu.
 • Galimybė peržiūrėti sesijų įrašus visos programos metu ir 3 mėnesius pasibaigus programai.
 • Darbo knyga su sesijų medžiaga ir praktinėmis užduotimis (el. formatu).
 • Rekomenduojamos literatūros, straipsnių, papildomo turinio sąrašas.
 • Programos baigimo pažymėjimas.
 • Vadybos potencialų tyrimas HILL kompetencijų analize (asmenybės bruožų, bendrųjų gebėjimų ir vadovavimo stiliaus klausimynai). Įskaičiuota rezultatų ataskaita, rezultatų analizė raštu ir iki 1,5 val. trukmės individuali konsultacinė grįžtamojo ryšio sesija prieš pradedant programą.
 • 3 vadybos kompetencijų grįžtamojo ryšio tyrimai (3600) ir individualios koučingo sesijos mokymosi progresui įvertinti (prieš pradedant programą, įpusėjus programą ir programai pasibaigus).
 • 3 papildomos 1 val. trukmės individualios ugdymo (koučingo) sesijos dalyvio iniciatyva dalyviui svarbiems klausimams spręsti ugdymo programos metu.

Investicija – 1497 Eur + PVM

Ypač ankstyvos registracijos pasiūlymas rezervuojant vietas iki 2021 m. gruodžio 31 d. (arba kol užsiregistruos 4 dalyviai) – 1297 Eur + PVM už 7 darbo sesijas, vadybos potencialų tyrimą, 3 grįžtamojo ryšio tyrimus ir viso 7 individualias grįžtamojo ryšio / ugdymo sesijas.

Vieta programoje dalyviui rezervuojama apmokėjus 100 Eur programos kainos. Atšaukus rezervaciją likus savaitei ar daugiau iki ugdymo programos pradžios, avansas grąžinamas. Visa suma apmokama iki ugdymo programos pradžios. Dalyvaujant PLIUS programoje visa suma apmokama iki tyrimų pradžios, jei nesusitarta kitaip. Norėdami rezervuoti vietą užpildykite registracijos formą puslapio apačioje.

Beje, taikome 100% pinigų grąžinimo garantiją – jei po pirmos sesijos nuspręsite, kad programa neatitinka jūsų lūkesčių, be papildomų klausimų grąžinsime už jūsų dalyvavimą programoje sumokėtą sumą. Tad užsiregistruodami niekuo nerizikuojate.

Ką daryti, jei užsiregistravus į programą neturiu galimybės dalyvauti vienoje ar daugiau darbo sesijų?

 1. Visos programos metu ir dar 3 mėnesius jai pasibaigus, galėsite peržiūrėti pagrindinių sesijų įrašus.
 2. Vietoj savęs galite deleguoti kitą žmogų dalyvauti sesijoje.


Norėdami užsiregistruoti užpildykite registracijos formą žemiau. Dėl papildomos informacijos ar galimybės adaptuoti ir įgyvendinti vidinę vadovų ugdymo programą tik jūsų kompanijos darbuotojams, susisiekite su Aušra Zabielaite (ausra@lyderystesakademija.lt | +370 615 87686).

Programos autorius ir lektorius

Tomas yra “Lyderystės ir verslo akademijos”, kuri specializuojasi vadovų ugdymo ir kompetencijų vadybos srityse, įkūrėjas ir lektorius. Taip vadovauja UAB „HILL International Baltic“, kuri Baltijos šalyse atstovauja vieną iš pirmųjų personalo konsultacinių kompanijų Europoje „HILL International“, dar 1976 m. įkurtą Vienoje ir šiuo metu sėkmingai veikiančią visame pasaulyje. HILL International jau daugybę metų dirba kompetencijų vertinimo, personalo vadybos ir organizacijų vystymo srityse. Tomas baigė ICF (International Coach Federation) patvirtintą „Baltijos koučingo centro“ programą “Leader as Coach“ ir NLPTM trenerio kursą JAV (The Society of NLP™ Licensed Master, Practitioner and provisional Trainer of Neuro-Linguistic Programming ®), taip pat sertifikuotas HILL Management vadybos konsultantas ir turi daugiau, nei 5000 valandų ugdymo sesijų ir mokymų vedimo patirties.