Tęstinis ugdymo centras vadovams

II grupė: 2022 m. spalio 18 – 19 d.; lapkričio 8 – 9 d.; 9:00 – 16:30 val. Vilniuje
III grupė: 2022 m. spalio 25 – 26 d.; lapkričio 15 – 16 d.; 9:00 – 16:30 val. Vilniuje (vietų nebėra)

Tęstinė tarpasmeninių vadybos kompetencijų vystymo programa

Ugdymo centras išskirtinai praktika paremtas ugdymo metodas – dalyviai sprendžia vadybos užduotis ir situacijas, pristato rezultatus, diskutuoja, dalinasi įžvalgomis, kelia klausimus ir kartu ieško atsakymų. Teorijos, jei būtina, pateikiama tiek, kiek reikalinga konkrečioms praktinėms situacijoms pakomentuoti ar atsakyti į dalyvių klausimus.

Programą sudaro 2 darbo sesijos po dvi dienas (16 ak. val.) gyvai Vilniuje. 100% laiko skirta vadybos situacijoms spręsti, aptarti ir tarpasmeninėms kompetencijoms stiprinti.

Sesijų metu dalyviai dalinasi grįžtamuoju ryšiu (tiek anonimiškai, tiek kartu su grupe). Po kiekvienos užduoties lektorius su dalyviais pasidalina konkrečių kompetencijų, atsiskleidusių per užduotį, vertinimo kriterijais ir pademonstruotų kompetencijų vertinimu.

Dalyviai užduotis atliks bendrai grupėje, komandomis bei individualiai.

Šią programą rekomenduojame vadovams, jau turintiems vadybos žinių ir aktyvios vadybos (vadybos sprendimų priėmimo, darbo su komanda) patirties. Pradėti aktyviai mokytis vadybos rekomenduojame nuo „Vadybos meistriškumo akademijos„.

Minimalus dalyvių skaičius grupėje – 6, maksimalus – 8.

Sesijų grafikas

I SESIJA: 2022 m. spalio 18 – 19 d. 9.00 – 16.30 val.
– Komandinio darbo ir efektyvios vidinės komunikacijos užduotis.
– Komandos misijos teiginio ir etikos kodekso formulavimas (praktika).
– Prezentavimo, argumentavimo ir derybų užduotis.
– Krizinių ir nenumatytų situacijų sprendimo užduotis.
– Verslo derybų tarp komandų užduotis.
– Strateginio planavimo užduotis.

II SESIJA: 2022 m. lapkričio 8 – 9 d. 9.00 – 16.30 val.
– Personalo, reikalingo tikslams pasiekti, planavimas.
– Susirinkimų ir pokalbių su komanda vedimo praktika.
– Organizacinės struktūros ir funkcijų paskirstymo užduotis.
– Kertinių kompetencijų, būtinų tikslų įgyvendinimui, identifikavimas.
– Atlygio sistemos ir komandos ugdymo plano užduotis.

Vystomos kompetencijos

Komandinis darbas ir bendradarbiavimas. | Dalinimasis svarbia informacija. | Komunikacija komandoje. | Sprendimų priėmimas komandoje. | Prezentavimas ir argumentavimas. | Derybos grupėje. | Derybos tarp komandų. | Strateginis mąstymas. | Analitinis mąstymas. | Tikslų formulavimas. | Efektyvių procesų formavimas. | Veiksmų ir rezultatų rodiklių nustatymas. | Komandos veiklos efektyvumo užtikrinimas. | Tikslų formulavimas. | Tikslų įgyveninimo planavimas. | Tikslų komunikavimas. | Dalinimasis grįžtamuoju ryšiu. | Žmogiškųjų išteklių planavimas. | Pozicijos profilio sudarymas. | Darbuotojų pasirinkimas. | Darbuotojų ugdymas. | Atlygio sistemos formavimas. | Krizinių situacijų sprendimas. | Susirinkimų vedimas.

Kainodara

Ankstyvos registracijos kaina (iki 2022 m. rugsėjo 2 d. arba kol yra vietų, liko 4 vietos) registruojantis vienam dalyviui 888 Eur + PVM, registruojantis dviese ar daugiau – 777 Eur + PVM vienam dalyviui (vėliau 997 Eur + PVM). Vieta rezervuojama apmokėjus 150 Eur mokymų kainos, likusi suma apmokama iki 2022 m. spalio 21 d. Maksimalus dalyvių skaičius grupėje – 8, tad verta vietą rezervuoti iš anksto.

Iš vienos įmonės registruojantis vienam – 5%; dviese – 7%; trise ar daugiau 10% sumos skirsime Ukrainą remiančioms patikimoms organizacijoms. Konkrečias organizacijas išrinks mokymų dalyviai.

Įskaičiuota:

  • 2 darbo sesijos po 16 ak. val. – viso 32 ak. val. intensyvios vadybos praktikos, grįžtamojo ryšio ir įžvalgų Vilniuje (apie konkrečią mokymų vietą informuosime užsiregistravusius dalyvius).
  • Mokymosi priemonės.
  • Programos baigimo pažymėjimas.
  • Kava, užkandžiai ir pietūs kiekvieną mokymosi dieną.

Keletas dalyvių atsiliepimų iš Tomo seminarų

„Labai stipru buvo visos praktinės užduotys, nes tik praktikos dėka žinios iš tiesų panaudojamos.“ – Kasparas, UAB „Dorena“

„Dėkoju jums už puikius mokymus. Tikrai rasiu pritaikymą tiek darbiniame, tiek asmeniniame kontekste. Turinys puikus, adaptuotas prie grupės poreikių ir  gan plataus spektro savo pritaikymu.“ – Laurynas, UAB „Baltic Travel Service“

„Diskusijos, praktinės užduotys grupelėse, dalinimasis patirtimi, sukauptomis žiniomis – susirinkusių mokytis, geranoriškų dalyvių dėka visa tai buvo.“ – Erika, Kermi GmbH atstovas Lietuvoje

„Norėčiau padėkoti už žinias, naują patirtį ir pozityvą seminaro metu bei puikiai surinktą įvairių asmenybių komandą.“ – Živilė, UAB „BPN LT“

„Ačiū labai už puikiai organizuotus mokymus. Turinys buvo aiškus, o temos – aktualios.“ – Marius, UAB „Pakmarkas“

Norėdami užsiregistruoti užpildykite registracijos formą žemiau. Dėl papildomos informacijos ar galimybės adaptuoti ir įgyvendinti vidinę vadovų ugdymo programą tik jūsų kompanijos darbuotojams, susisiekite su Aušra Zabielaite (ausra@lyderystesakademija.lt | +370 615 87686).

Programos autorius ir lektorius

Tomas yra „Lyderystės ir verslo akademijos“, kuri specializuojasi vadovų ugdymo ir kompetencijų vadybos srityse, įkūrėjas ir lektorius. Taip vadovauja UAB „HILL International Baltic“, kuri Baltijos šalyse atstovauja vieną iš pirmųjų personalo konsultacinių kompanijų Europoje „HILL International“, dar 1976 m. įkurtą Vienoje ir šiuo metu sėkmingai veikiančią visame pasaulyje. HILL International jau daugybę metų dirba kompetencijų vertinimo, personalo vadybos ir organizacijų vystymo srityse. Tomas baigė ICF (International Coach Federation) patvirtintą „Baltijos koučingo centro“ programą “Leader as Coach“ ir NLPTM trenerio kursą JAV (The Society of NLP™ Licensed Master, Practitioner and provisional Trainer of Neuro-Linguistic Programming ®), taip pat sertifikuotas HILL Management vadybos konsultantas ir turi daugiau, nei 5000 valandų ugdymo sesijų ir mokymų vedimo patirties.