Tęstinis ugdymo centras patyrusiems vadovams

2021 m. rugsėjis – lapkritis | ONLINE

Tęstinė vadybos kompetencijų vystymo programa

„Tęstinis ugdymo centras patyrusiem vadovams“ – tai vadybos kompetencijų vystymo programa, skirta mokytis išskirtinai per praktiką. Programą sudaro 7 darbo sesijos po 4 ak. val. nuotoliniu būdu. Maždaug 50% laiko dalyviai skirs iš anksto parengtoms vadybos situacijoms spręsti ir tarpasmeninėms kompetencijoms stiprinti, kiti 50% laiko bus skiriama realioms dalyvių situacijoms.

Šią programą rekomenduojame vadovams, jau turintiems vadybos žinių ir aktyvios vadybos (vadybos sprendimų priėmimo, darbo su komanda) patirties. Pradėti aktyviai mokytis vadybos rekomenduojame nuo “Vadybos meistriškumo akademijos“. Programos metu dalyviai turės galimybę kokybiškai “sustyguoti” savo komandos darbą arba prisidėti prie kito dalyvio užduočių sprendimo. Mokymuisi pakaks dalyvauti sesijose, o norintys programos pabaigoje turėti realius sprendimus savo komandai, skirs papildomo laiko tarp sesijų.

Maksimalus dalyvių skaičius programoje – 10.

Sesijų grafikas

1 sesija: 2021.09.09 (ketvirtadienis) 13.00 – 16.45 val.
Komandinio darbo ir efektyvios vidinės komunikacijos užduotis.
Komandos misijos teiginio ir etikos kodekso formulavimas (praktika).

2 sesija: 2021.09.23 (ketvirtadienis) 13.00 – 16.45 val.
– Krizinių ir nenumatytų situacijų sprendimo užduotis.

Tikslų formulavimas, komunikacija ir įgyvendinimo planavimas.

3 sesija: 2021.10.07 (ketvirtadienis) 13.00 – 16.45 val.
– Prezentavimo, argumentavimo ir derybų užduotis.

Procesų tikslams pasiekti sudarymas ir veiksmų bei rezultatų rodiklių nustatymas.

4 sesija: 2021.10.21 (ketvirtadienis) 13.00 – 16.45 val.
– Verslo derybų tarp komandų užduotis.

Kertinių kompetencijų, būtinų tikslų įgyvendinimui, identifikavimas.
Personalo, reikalingo tikslams pasiekti, planavimas.

5 sesija: 2021.11.04 (ketvirtadienis) 13.00 – 16.45 val.
– Strateginio planavimo užduotis.

Pozicijos profilio sudarymas (pozicijos paskirtis, atsakomybės, funkcijos, užduotys, atskaitomybė, vidinė ir išorinė komunikacija, resursai, įgaliojimai, būtinos kompetencijos).

6 sesija: 2021.11.18 (ketvirtadienis) 13.00 – 16.45 val.
– Organizacinės struktūros ir funkcijų paskirstymo užduotis.

Darbuotojų pasirinkimo strategija.

7 sesija: 2021.12.02 (ketvirtadienis) 13.00 – 16.45 val.
– Atlygio sistemos ir komandos ugdymo plano užduotis.

* Sesijos bus įrašomos. Sesijų vaizdo įrašus tik dalyviai galės peržiūrėti visos programos metu ir dar 3 mėnesius programai pasibaigus.

Vystomos kompetencijos ir rezultatai


Vystomos kompetencijos

Komandinis darbas ir bendradarbiavimas. | Dalinimasis svarbia informacija. | Komunikacija komandoje. | Sprendimų priėmimas komandoje. | Prezentavimas ir argumentavimas. | Derybos grupėje. | Derybos tarp komandų. | Strateginis mąstymas. | Analitinis mąstymas. | Tikslų formulavimas. | Efektyvių procesų formavimas. | Veiksmų ir rezultatų rodiklių nustatymas. | Komandos veiklos efektyvumo užtikrinimas. | Tikslų formulavimas. | Tikslų įgyveninimo planavimas. | Tikslų komunikavimas. | Dalinimasis grįžtamuoju ryšiu. | Žmogiškųjų išteklių planavimas. | Pozicijos profilio sudarymas. | Darbuotojų pasirinkimas. | Darbuotojų ugdymas. | Atlygio sistemos formavimas. | Krizinių situacijų sprendimas. | Susirinkimų vedimas.

Rezultatas

Aktyviai dalyvaudami programoje, vadovai (atliktų užduočių apimtis ir kokybė priklausys ir nuo dalyvių tarp sesijų mokymuisi skiriamo laiko):

 • Suformuluos asmeninį ir komandos etikos kodeksą.
 • Suformuluos aiškius asmeninius ir komandos tikslus.
 • Sudarys efektyvius procesus tikslams pasiekti.
 • Nustatys rezultatų ir veiksmų rodiklius komandos darbo efektyvumui ir kokybei užtikrinti.
 • Identifikuos kertines kompetencijas, būtinas tikslų įgyvendinimui.
 • Parengs kertinių kompetencijų vystymo planą.
 • Atliks komandos struktūros ir funkcijų paskirstymo auditą, prireikus atliks korekcijas.
 • Atliks atlygio sistemos auditą, prireikus, suformuluos idėjų pokyčiams.
 • Sudarys kokybiškus pavaldžių pozicijų profilius, apimančius pozicijos paskirtį, atsakomybes, funkcijas ir kt. (žr. aukščiau programoje).
 • Sudarys naujų darbuotojų įvedimo planą.

Kainodara:

Dalyvavimas programoje:

 • 7 darbo sesijos po 4 ak. val. kas antrą ketvirtadienį nuotoliniu būdu.
 • Galimybė peržiūrėti sesijų įrašus visos programos metu ir 3 mėnesius pasibaigus programai.
 • Darbo knyga su sesijų medžiaga ir praktinėmis užduotimis (el. formatu).
 • Rekomenduojamos literatūros, straipsnių, papildomo turinio sąrašas.
 • Programos baigimo pažymėjimas.

Investicija – 997 Eur + PVM.

Dalyvavimas programoje, tyrimai ir individualios sesijos:

 • 7 darbo sesijos po 4 ak. val. kas antrą ketvirtadienį nuotoliniu būdu.
 • Galimybė peržiūrėti sesijų įrašus visos programos metu ir 3 mėnesius pasibaigus programai.
 • Darbo knyga su sesijų medžiaga ir praktinėmis užduotimis (el. formatu).
 • Rekomenduojamos literatūros, straipsnių, papildomo turinio sąrašas.
 • Programos baigimo pažymėjimas.
 • Vadybos kompetencijų potencialų tyrimas HILL kompetencijų analize (asmenybės bruožų, bendrųjų gebėjimų ir vadovavimo stiliaus klausimynai). Įskaičiuota rezultatų ataskaita, rezultatų analizė raštu ir iki 1,5 val. trukmės individuali konsultacinė grįžtamojo ryšio sesija prieš pradedant programą.
 • 2 komandinio darbo efektyvumo tyrimai (apimantys įsitraukimo rodiklį, eNPS, organizacijos veiksnius, vadybos kompetencijas, komandos gebėjimo keistis rodiklį) ir individualios koučingo sesijos mokymosi progresui įvertinti (prieš pradedant programą, programai pasibaigus). Tyrimas apima tiesiogiai dalyviui pavaldžią komandą.
 • 4 papildomos 1 val. trukmės individualios ugdymo (koučingo) sesijos dalyvio iniciatyva dalyviui svarbiems klausimams spręsti ugdymo programos metu.

Investicija – 1797 Eur + PVM

Ypač ankstyvos registracijos pasiūlymas rezervuojant vietas iki 2021 m. rugpjūčio 15 d.1597 Eur + PVM už 7 darbo sesijas, vadybos potencialų tyrimą, 2 komandos darbo efektyvumo tyrimus ir viso 7 individualias grįžtamojo ryšio / ugdymo sesijas.

Vieta programoje rezervuojama apmokėjus 100 Eur programos kainos. Atšaukus rezervaciją likus savaitei ar daugiau iki ugdymo programos pradžios, avansas grąžinamas. Visa suma apmokama iki ugdymo programos pradžios. Dalyvaujant PLIUS programoje visa suma apmokama iki tyrimų pradžios, jei nesusitarta kitaip. Norėdami rezervuoti vietą užpildykite registracijos formą puslapio apačioje.

Beje, taikome 100% pinigų grąžinimo garantiją – jei po pirmos sesijos nuspręsite, kad programa neatitinka jūsų lūkesčių, be papildomų klausimų grąžinsime už jūsų dalyvavimą programoje sumokėtą sumą. Tad užsiregistruodami niekuo nerizikuojate.

Ką daryti, jei užsiregistravus į programą neturiu galimybės dalyvauti vienoje ar daugiau darbo sesijų?

 1. Visos programos metu ir dar 3 mėnesius jai pasibaigus, galėsite peržiūrėti pagrindinių sesijų įrašus.
 2. Vietoj savęs galite deleguoti kitą žmogų dalyvauti sesijoje.


Norėdami užsiregistruoti užpildykite registracijos formą žemiau. Dėl papildomos informacijos ar galimybės adaptuoti ir įgyvendinti vidinę vadovų ugdymo programą tik jūsų kompanijos darbuotojams, susisiekite su Aušra Zabielaite (ausra@lyderystesakademija.lt | +370 615 87686).

 

Programos autorius ir lektorius

Tomas yra “Lyderystės ir verslo akademijos”, kuri specializuojasi vadovų ugdymo ir kompetencijų vadybos srityse, įkūrėjas ir lektorius. Taip vadovauja UAB „HILL International Baltic“, kuri Baltijos šalyse atstovauja vieną iš pirmųjų personalo konsultacinių kompanijų Europoje „HILL International“, dar 1976 m. įkurtą Vienoje ir šiuo metu sėkmingai veikiančią visame pasaulyje. HILL International jau daugybę metų dirba kompetencijų vertinimo, personalo vadybos ir organizacijų vystymo srityse. Tomas baigė ICF (International Coach Federation) patvirtintą „Baltijos koučingo centro“ programą “Leader as Coach“ ir NLPTM trenerio kursą JAV (The Society of NLP™ Licensed Master, Practitioner and provisional Trainer of Neuro-Linguistic Programming ®), taip pat sertifikuotas HILL Management vadybos konsultantas ir turi daugiau, nei 5000 valandų ugdymo sesijų ir mokymų vedimo patirties.