Kompetencijų vadyba

Nauja personalo vadybos filosofija, požiūris ir metodai, skirti ženkliai padidinti organizacijų efektyvumą ir rezultatyvumą per šiuolaikišką personalo vadybą

Akivaizdu, kad kol sprendimus versle priima žmonės, būtent jie ir yra svarbiausias verslo sėkmės arba nesėkmės faktorius. Būtent todėl rasti, atpažinti, pritraukti, ugdyti, išlaikyti ir įgalinti išskirtiniams pasiekimams didžiausius talentus yra kiekvienos sėkmės siekiančios organizacijos iššūkis ir vienas iš tikslų. Keičiasi technologijos, darbuotojų kartos, verslo aplinka – keičiasi ir personalo vadyba. Vieni ir toliau sakys, kad „gerų darbuotojų nėra…“, o laimės, kaip visada – lanksčiausi ir geriausiai prisitaikantys – kuriantys išskirtinę darbo patirtį, gebantys atpažinti talentus, tikslingai juos ugdyti ir nukreipti organizacijos tikslų įgyvendinimui tinkamais metodais, bei pradedantys suvokti, kad personalo vadybos “standartai” tampa nebe tokie veiksmingi.

„Kompetencijų vadyba“ – tai gili praktinė programa, apimanti tam tikras žinias, metodus ir įgūdžius, reikalingus efektyviai personalo vadybos sistemai sukurti šiandien:

  • Kompetencijų bibliotekos ir kompetencijų modelio kūrimas bei diegimas organizacijoje.
  • Kompetencijų modeliu paremta personalo strategija ir planavimas, darbuotojų paieška ir atranka, ugdymas, karjeros planavimas, motyvacinė ir atlygio sistema, tiesioginė vadyba.

Programą sudaro 7 praktiniai seminarai po 16 ak. val.  Visos programos dalyviams tarp seminarų skiriamos individualios ir/ar grupinės praktinės užduotys, pateikiamas rekomenduojamas literatūros sąrašas. Ši programa paremta ne tik daugiau nei 10 metų asmenine vadybos patirtimi, bet ir per 40 metų „HILL Management“ sukauptu know-how personalo vadybos srityje , todėl galite būti tikri, kad kiekviena šios programos dalis paremta kasdiene praktika ir patikimais moksliniais tyrimais. Galite užsiregistruoti į atskirus seminarus arba į visą programą iš karto.

Programa skirta: personalo vadovams; personalo specialistams, jau turintiems bazinių žinių ir patirties personalo vadyboje; įmonių vadovams, vykdantiems ir personalo vadybos pagrindines funkcijas; plėtros vadovams; darbuotojų ugdymo vadovams ir specialistams; vadovams, atsakingiems už organizacijos veiklos efektyvumo didinimą.

Galite užsiregistruoti į atskirus seminarus arba į visą programą iš karto.

Seminarų grafikas


2019 m. vasario 28 – kovo 1 | Vilnius | 16 ak. val. | 340 Eur + PVM

Personalo strategija organizacijos strategijos kontekste ir kompetencijų modelio kūrimas (I dalis).

Sesija skirta dalyviams plačiau suvokti personalo strategijos ir sprendimų įtaką organizacijos tikslų įgyvendinimui, efektyviam finansinių bei laiko išteklių panaudojimui ir rezultatų tvarumui užtikrinti, o taip pat išmokti kompetencijų modelio kūrimo etapus bei metodus.

Pagrindiniai personalo vadovų iššūkiai šiandien | Personalo vadybos įtaka plačiausiu organizacijos mastu | Kompetencijos samprata – žinios, įgūdžiai, požiūris, motyvacija, asmeninės savybės | Kompetencijų tipai | Kompetencijų modeliu paremta personalo vadyba – darbuotojų atranka, vertinimas, ugdymas, karjeros planavimas ir kiti elementai | Kompetencijos aprašymo struktūra ir principai | Kompetencijų bibliotekos sudarymo etapai ir metodai | Kompetencijų modelio kūrimo etapai ir principai | Kompetencijų modelio kūrimo praktika.
Dalyviai praktiškai kurs ir aprašys kompetencijų modelį konkrečiai pozicijai.


2019 m. kovo 28 – 29 | Vilnius | 16 ak. val. | 340 Eur + PVM

Kompetencijų modelio kūrimas (II dalis) bei kompetencijų vadybos principų, metodų ir įrankių diegimas organizacijoje pažingsniui.

Antroji sesija skirta pratęsti kompetencijų modelio kūrimo praktiką bei aptarti kompetencijų vadybos principų ir metodų diegimo organizacijoje etapus pažingsniui.

Kompetencijų modelio kūrimo praktika | Būtinos prielaidos efektyviai kompetencijų vadybai organizacijoje | Kompetencijų modelio diegimo organizacijoje principai ir etapai | Didžiausi kompetencijų vadybos organizacijoje iššūkiai | Kompetencijų modelio diegimo pilotinis projektas pažingsniui | Efektyvi karjeros strategija organizacijoje | Kompetencijų modelio ir efektyvios veiklos rodiklių susiejimas.
Dalyviai praktiškai kurs ir aprašys kompetencijų modelį konkrečiai pozicijai bei planuos pilotinį projektą.


2019 m. balandžio 25 – 26 | Vilnius | 16 ak. val. | 340 Eur + PVM

Kompetencijų vertinimo metodai praktiškai.

Susitikimas skirtas dalyviams įsigilinti į įvairias kompetencijų vertinimo metodikas, suvokti kiekvienos iš jų galimybes, privalumus ir apribojimus, taikymui būtinas prielaidas, o taip pat gebėti parinkti tinkamiausius metodus ir, prireikus, sukurti įrankius, reikalingus įvertinti įvairias kompetencijas skirtingose situacijose.

Asmeninių savybių tyrimas | 3600 kompetencijų vertinimo ir grįžtamojo ryšio surinkimo metodas | Žinių patikrinimo klausimynai ir užduotys | Profesinių interesų ir motyvuojančių faktorių nustatymo klausimynai | Požiūrio (vertybių, nuostatų, įsitikinimų) identifikavimas ir vertinimas | Įgūdžių patikrinimas – praktinės užduotys, simuliacijos, vertinimo centras | Grįžtamojo ryšio teikimas pagal vertinimo rezultatus | Kompetencijų vertinimas grupėje ir individualiai | Darbuotojų potencialo vertinimas.
Dalyviai praktiškai išbandys įvairius klausimynus, aptars galimus rezultatus bei jų panaudojimą priimant personalo sprendimus ir kurs vertinimo metodiką konkrečiai pozicijai.


2019 m. gegužės 23 – 24 | Vilnius | 16 ak. val. | 340 Eur + PVM

Vertinimo centras ir ugdymo centras gyvai.

Sesija skirta programos dalyviams praktiškai išbandyti vertinimo centro ir ugdymo centro metodiką tiek kaip vertinimo centro dalyviui, tiek kaip vertintojui.

Kompetencijų modelio vertinimo centrui paruošimas | Užduočių vertinimo centrui paruošimas | Vertinimo kriterijų nustatymas | Grįžtamojo ryšio po vertinimo centro teikimas | Sprendimų priėmimas remiantis vertinimo centro rezultatais | Ugdymo centro struktūra, pritaikymo galimybės ir nauda.
Dalyviai praktiškai pasiruošia vertinimo centrui ir įvertina vieną dalyvių grupę. Taip pat dalyvauja vertinime kaip tiriamieji.


2019 m. rugsėjo 19 – 20 | Vilnius | 16 ak. val. | 340 Eur + PVM

Tikslingas ir efektyvus darbuotojų ugdymas bei karjeros planavimas.

Sesija skirta mokymų dalyviams sustiprinti gebėjimus tiksliai identifikuoti ugdymo poreikius, parinkti tinkamiausius ir efektyviausius ugdymo metodus bei išmatuoti ugdymo veiksmingumą.

Ugdymo poreikio nustatymas | Ugdymo metodų apžvalga – mokymas, treniravimas, konsultavimas, mentorystė, koučingas, ugdymo centras | Ugdymas per efektyvų grįžtamojo ryšio teikimą | Metinis pokalbis | Ugdomojo pokalbio struktūra | Grįžtamojo ryšio pokalbio struktūra | Metinio pokalbio struktūra | Į sprendimus orientuoto koučingo pokalbio struktūra | Karjeros planavimas atsižvelgiant į darbuotojo kompetencijų lygį ir potencialą.
Dalyviai praktiškai ves vertinimo ir ugdomuosius pokalbius.


2019 m. spalio 17 – 18 | Vilnius | 16 ak. val. | 340 Eur + PVM

Darbuotojų motyvacija nuo A iki Z: motyvacinės ir atlygio sistemos kūrimas.

Sesija skirta mokymų dalyviams geriau suvokti vidinius ir išorinius žmones motyvuojančius kriterijus, kertinius efektyvios atlygio sistemos principus bei išbandyti praktiškai su organizacijos vizija bei strateginiais tikslais susietos atlygio sistemos kūrimo procesą.

Atlygio sistemos paskirtis ir tikslai | Pagrindiniai efektyvios atlygio sistemos bruožai | 6 emociniai žmonių poreikiai | Pagrindinių motyvacijos teorijų apžvalga ir praktinės įžvalgos verslo bei vadybos kontekste | Tiesioginio vadovo vaidmuo kuriant darbo aplinką, kurioje darbuotojai jaučiasi motyvuoti | Atlygio sistemos susiejimas su organizacijos tikslais, vertybėmis bei kompetencijų modeliu | Tinkamų efektyvios veiklos rodiklių nustatymas skirtingoms pozicijoms.
Dalyviai praktiškai kuria atlygio sistemą konkrečiai organizacijai (ar skyriui).


2019 m. lapkričio 21 – 22 | Vilnius | 16 ak. val. | 340 Eur + PVM

Darbuotojų paieška ir atranka nuo A iki Z: kaip pritraukti, išsirinkti ir išlaikyti didžiausius talentus jūsų komandoje.

Sesija skirta padėti vadovams sukurti efektyvią darbuotojų pritraukimo ir atrankos sistemą, leidžiančią užtikrinti pakankamą tinkamų kandidatų skaičių ir priimti patikimus įdarbinimo sprendimus.

Išsamus pozicijos profilio sudarymas | Tinkamo kandidato profilio sudarymas | Pozicijos atsakomybių, funkcijų ir užduočių aprašymas | Darbuotojų paieškos metodų pasirinkimas, pavyzdžių analizė | Darbo skelbimo kūrimas | Pozicijai reikalingų kompetencijų aprašymas | Formalių ir neformalių kandidato vertinimo kriterijų sudarymas | Kandidatų vertinimo metodų parinkimas (struktūruotas ir nestruktūruotas interviu, praktinės užduotys, namų darbai, profesiniai interesai, asmenybės profilis, suderinamumas su vadovu ir komanda ir kt.) | Kandidato patirtis ir komunikacija su juo atrankos procese | Interviu vedimas ir kandidatų vertinimas praktiškai.
Dalyviai praktiškai sudarys pozicijos profilį, parašys darbo skelbimą, paruoš ir praves darbo interviu.


Investicija dalyvaujant visoje programoje:

  • Mokant už kiekvieną seminarą atskirai – 2380 Eur + PVM.
  • Mokant dviem dalimis – du mokėjimai (I – iki vasario 21 d.; II – iki gegužės 16 d.) po 1020 Eur + PVM (viso 2040 Eur + PVM).
  • Apmokant visą sumą iškart – 1700 Eur + PVM.

Nuolaidos taikomos registruojant du ar daugiau dalyvių iš vienos kompanijos.

Parsisiųsti programos pristatymą .pdf formatu ir dalyvavimo visoje programoje sąlygas galite paspaudę šią nuorodą.

Dėl registracijos, papildomos informacijos ar galimybės adaptuoti ir įgyvendinti vidinę vadovų ugdymo programą tik jūsų kompanijos darbuotojams, susisiekite su Aušra Zabielaite (ausra@hill-management.eu | +370 615 87686). Norėdami iškart rezervuoti vietą konkrečiame seminare ar visoje programoje, el. laiške nurodykite savo vardą ir pavardę; telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, kad prireikus galėtume operatyviai su jumis susisiekti, bei atstovaujamos įmonės rekvizitus sąskaitai.

 

Programos autorius ir lektorius

Dabar Tomas vadovauja UAB „HILL International Baltic“, kuri Baltijos šalyse atstovauja vieną iš pirmųjų personalo konsultacinių kompanijų Europoje „HILL International“, dar 1976 m. įkurtą Vienoje ir šiuo metu sėkmingai veikiančią visame pasaulyje. HILL International jau daugybę metų padeda vadovams siekti aukščiausio meistriškumo ir dirba organizacijų vystymo, personalo vadybos ir vadybos srityse. Tomas baigė ICF (International Coach Federation) patvirtintą „Baltijos koučingo centro“ programą “Leader as Coach“ ir NLPTM trenerio kursą JAV (The Society of NLP™ Licensed Master, Practitioner and Trainer of Neuro-Linguistic Programming ®), taip pat sertifikuotas HILL Management vadybos konsultantas ir turi daugiau, nei 5000 valandų ugdymo sesijų ir mokymų vedimo patirties.