Vadovų ugdymas

Į ugdymą žiūrime kaip į kompleksinį procesą, nulemiantį ilgalaikius teigiamus pokyčius ugdymo programos dalyvių elgesyje ir rezultatuose. Tikime, kad žmogaus elgesį nulemia 5 kertiniai elementai: turimos žinios, įgūdžiai, asmeninės savybės, motyvacija ir požiūris (įsitikinimai, nuostatos ir vertybės). Būtent todėl, siekiant realių pokyčių, ypač svarbu identifikuoti vieną ar kitą elgesį lemiančias priežastis ir parinkti tinkamus ugdymo metodus. Taip pat tikime, kad kokybiškai tobulinti galime tai, ką galime išmatuoti, tad ugdymo programos gali būti rengiamos ir siejamos su objektyviu kompetencijų bei rezultatų vertinimu prieš ir po programos.

Padedame vadovams vystyti šias kompetencijas

> Asmeninė lyderystė – savęs, kaip autentiško vadovo ir lyderio suvokimas ir pagrindiniai efektyvios lyderystės bruožai.
> Lyderystė organizacijoje – kaip kartu su komanda kurti ir įgyvendinti organizacijos viziją ir misiją, identifikuoti ir suderinti bendras vertybes, darbo principus ir etikos kodeksą.
> Kokybiškas delegavimas – praktinių įgūdžių formavimas.
> Kokybiškas grįžtamojo ryšio teikimas – praktinių įgūdžių formavimas.
> Efektyvus asmeninio bei komandos darbo organizavimas – prioritetų nusistatymas, sprendimų priėmimas ir kompleksinių projektų įgyvendinimo planavimas su komanda.
> Efektyvus darbuotojų ugdymas ir veiksmingi koučingo metodai vadovams.
> Darbuotojų motyvacija – kaip vadovui užtikrinti tinkamą komandos motyvaciją ir įsitraukimą?
> Efektyvi komunikacija vadyboje.
> Emocinis intelektas – kaip atpažinti ir daryti įtaką savo ir kitų emocijoms bei padidinti atsaprumą stresui.
> Komandinis darbas ir bendradarbiavimas – kaip užtikrinti optimalų komandos, siekiančios bendro tikslo, darbą.

> Strateginis mąstymas. Tikslų kėlimas ir įgyvendinimo planavimas. Įvairių scenarijų tikslams įgyvendinti numatymas.

Ugdymo metodai

Seminaras.

Paruošiama programa, kurią sudaro teoriniai modeliai ir praktinės užduotys, skiriama laiko realių situacijų analizei, diskusijai, sprendimų dalyviams aktualiose situacijose paieškai. Toks ugdymas suteikia vadovams daugiau pasirinkimo variantų ir padeda priimti kokybiškesnius sprendimus vadybinėse situacijose.

Seminaras tinkamas, kai dalyviai nori praplėsti žinias ir požiūrį, turėti daugiau sprendimo variantų nagrinėjamos temos situacijose. Taip pat, kai dalyviai turi patirties, tačiau ji įgyta iš savarankiškos praktikos be specifinių žinių.

Įgūdžių treniruotės.

Išskirtinai praktinės sesijos skirtos tam tikrų įgūdžių formavimui, pavyzdžiui, grįžtamojo ryšio pokalbis, delegavimo pokalbis, ugdomasis pokalbis ir pan.

Įgūdžių treniruotės tinkamos tada, kai dalyviai turi žinių ir šiek tiek patirties ar kontekstą kuriame gali iškart pritaikyti naujus įgūdžius.

Ugdymo centras.

Mokymasis išskirtinai per patirtį. Sesijos dalyviai bendrai ar grupėmis atlieka kompleksines užduotis, parinktas pagal norimas vystyti kompetencijas. Atlikus užduotį aptariamas rezultatas, darbo metodai, bendradarbiavimo efektyvumas, sprendimų priėmimo procesas, komunikacija ir kiti elementai. Dalyviai patys identifikuoja svarbiausias įžvalgas bei pamokas iš turėtos patirties. Teorijos pateikiama tiek, kiek prireikia kokybiškai diskusijai.

Ugdymo centras tinkamiausias tada, kai dalyviai turi žinių ir patirties, tačiau nori efektyviau jas panaudoti su konkrečia komanda ir sustiprinti įgūdžius.

Darbo sesija.

Konkrečios kompanijos problemos sprendimo ar užduoties įgyvendinimo sesija pasitelkiant į pagalbą moderatorių, padedantį užtikrinti efektyvų komandos darbą ir optimalų laiko panaudojimą. Darbo sesijos galimos tokiomis temomis, kaip, pardavimo ir kitų procesų optimizavimas, komandos vizijos, misijos, bendrų vertybių ar etikos kodekso išgryninimas, komandos darbo optimizavimas (tikslai, užduotys, funkcijos, procesai, rodikliai ir pan.), kompetencijų modelio kūrimas bei kitos temos, turinčios aiškų siekiamą rezultatą.

Darbo sesijų metodika tinkamiausia tada, kai aiškus galutinis siekiamas rezultatas, dalyviai turi patirties nagrinėjamoje srityje, tačiau gali trūkti platesnių nagrinėjamos temos žinių ar metodikų, kaip norimo tikslo pasiekti efektyviausiai.

Komandos koučingas.

Koučingo metodai padeda komandai rasti kokybiškesnių bendrų sprendimų egzistuojančioms problemos spręsti, tinkamai suformuluoti bendrus tikslus ir išgryninti metodus jiems pasiekti, geriau įsiklausyti ir išgirsti vieniems kitus bei įgalina veikti – imtis konkrečių veiksmų tikslų įgyvendinimo link.

Koučingas tinkamas tada, kai aiški problema ar darbo kryptis, tik dar ne visiškai aiškus galutinis siekiamas rezultatas. Dalyviai taip pat turėtų turėti žinių ir patirties nagrinėjamoje temoje.

Galimas tiek komandinis, tiek individualus vadovų ugdymas.


Jei jus domina galimybė aptarti vadovų ugdymo programą jūsų kompanijos vadovams, susisiekite:

Aušra Zabielaitė
Darbuotojų kompetencijų vertinimo ir ugdymo projektų vadovė

Mob. tel.: +370 615 87686
El. p.: ausra@hill-management.eu